Code Visual for C/C++ Download

Narzędzie które pozwoli na edycję kodu języków C i C++, pozwalający ponadto na analizę kodu oraz tworzenie na jego podstawie schematów blokowych.