HiPing Download

HiPing to przydatna aplikacja służąca do rozwiązywania i debuggowania problemów TCP/IP.

Przesyła pakiety ICMP do zdalnego hosta. Jeżeli docelowy host odpowie, wówczas połączenie jest poprawne. W przeciwnym razie istnieje problem albo po stronie klienta, albo po stronie hosta zdalnego.

Ograniczenia:
- 30 dni trial