PHTML Encoder Download

Narzędzie które pozwoli na zakodowanie kodu skryptu PHP w taki sposób aby jego wykonywanie było nadal poprawne lecz jego kod był niemożliwy do skopiowania i wykorzystywania przez inne osoby.