TestLog Download

Potężna aplikacja pozwalająca na dogłębną analizę działania projektowanych aplikacji, dzięki licznym modułom TestLog pozwala na sprawdzenie każdego aspektu pracy programów. A bogate narzędzia raportujące pozwolą na przedstawienie wyników analizy w bardzo przejrzystej postaci.