Neuron Visual C++ Download

W pełni zintegrowane środowisko programistyczne dla języka C++. Zawierające ogromną ilość narzędzi programistycznych zorganizowanych w łatwy do opanowania interfejs bazujący na interfejsie Eksploratora. Aplikacja posiada pełne wsparcie dla Microsoft Visual C++ Toolkit 2003 oraz integrację z Intel 8.0 Compiler.