VB Animation GIF ActiveX Control Download

Komponent OCX przystosowany do wykorzystania w środowisku Visual Basic, dzięki któremu w naszych aplikacjach będziemy mogli dodawać moduły animacji GIF.