Screen2Video ActiveX Control Download

Kontrolka ActiveX przeznaczona do implementacji moduły nagrywania obrazu z ekranu komputera kompatybilna z Visual C++ , Visual Basic , Visual Foxpro, Delphi, .Net oraz zawierająca przykładowe kody aplikacji w językach Delphi, VB , VC++, VFP.