SnIco Edit Download

Program posiada pełen zestaw narzędzi umożliwiający w wygodny sposób edytowanie już istniejących ikon oraz tworzenie od podstaw nowych. Pozwala na zastosowanie efektu przezroczystości oraz import i eksport ikon z plików DLL oraz EXE. Dużym ułatwieniem jest kreator, w którym można zdefiniować najważniejsze właściwości tworzonych obiektów.