ActiveLaunch Download

Prosta aplikacja pozwalająca na definiowanie skrótów klawiszowych otwierających zdefiniowane aplikacje. Obsługa programu jest niezwykle prosta wystarczy jedynie dodać skrót programu do specjalnie spreparowanego folderu, a następnie dodać dla wybranej aplikacji dowolną konfiguracje klawiszy poprzez wybranie której program będzie uruchamiany.