Magical Glass Download

Prosty i darmowy zamiennik systemowej lupy z możliwością przybliżania i oddalania wybranego fragmentu pulpitu oraz wykonywania pojedynczych ujęć powiększanego obszaru.

Zmiany w Magical Glass

* Bug fix for some old videocards * New stretch filters: "Smoothing" (It require Pixel Shader 2.0 or higher), "A.I." (It require Pixel Shader 3.0 or higher)