Absolute Time Corrector Download

Narzędzie które pozwoli nam na perfekcyjne ustalenie bieżącej godziny, program korzystając z serwerów czasu NIST synchronizuje nasz zegar systemowy z czasem przez nie podawanym, ponadto aplikacja pozwala na wyświetlanie jednego spośród wielu wzorów zegarów bezpośrednio na pulpicie.

Zmiany w Absolute Time Corrector

* Internal procedures and algorithms improved * Stability and exactitude improved