Weather Globe Download

Przydatny wygaszacze ekranu, aplikacja kilkanaście razy w ciągu godziny łączy się z serwerami meteorologicznymi celem sprawdzenia aktualnej pogody w interesujących nas miejscach.