ABViewer Download

Przeglądarka plików DWG, DXF, TIFF, SVG, CGM, HGL, PLT, HG, HPG, PLO, PCX, BMP, JPG, JPEG, WMF posiadająca możliwość ich konwersji do formatów BMP, EMF, JPEG, GIF, TIFF. Program posiada możliwość przybliżania i oddalania obrazu celem uzyskania jak najlepszego efektu. Ponadto aplikacja wyposażona została w moduł pozwalający na wydruk dużych obrazów na kilku stronach przygotowując je do późniejszego połączenia w jeden duży obraz.