JPEG Imager Download

Proste w użyciu narzędzie które pozwoli na zapisanie dowolnego obrazu do formatu JPG, program pozwala no podgląd zapisywanego obrazu celem dobrania najlepszego stopnia kompresji. Program pozwala też na automatyzację pracy poprzez możliwość definiowania pożądanego rozmiaru, obrotu obrazów czy też manipulacji kolorami.