EventMeister Download

Narzędzie pozwalające na przegląd dzienników zdarzeń, program pozwala na dowolne sortowanie danych dzięki czemu jesteśmy w stanie ustalać priorytety dla błędów, ponadto aplikacja pozwala również na odczyt dzienników na komputerach sieciowych dzięki czemu pojedyncza licencja wystarcza na zaspokojenie potrzeb całej sieci firmowej.