KeyTurion Download

KeyTurion to oprogramowanie monitorujące klawiaturę, zapisujące każdy wciśnięty klawisz w formie pliku tekstowego. Program może służyć nie tylko do monitorowania klawiatury i zapisywania wpisanych fraz, ale także do monitorowania tego, co znajduje się na ekranie - narzędzie potrafi stworzyć zrzut ekranu i zapisać go automatycznie do pliku graficznego. Otrzymany w ten sposób screenshot może być także wysyłany na skonfigurowany przez nas adres e-mail. 

Monitorowanie klawiatury i ekranu

Program może zostać ukryty głęboko w systemie, tak, aby nie można go było wykryć. Po pobraniu KeyTurion warto zmienić jego nazwę pliku ".exe" oraz folderu na inną w celu lepszego ukrycia narzędzia. Po uruchomieniu możemy wejść do opcji i dostosować różnego rodzaju ustawienia, takie jak np. odstęp czasu, w jakim mają być zapisywane dane przechwytane z klawiatury czy też miejsce, w którym mają być zapisywane zrzuty ekranu. 

Aby odinstalować KeyTurion, konieczne jest znalezienie pliku EXE i folderu, w którym go zapisaliśmy. Po wejściu do ukrytego folderu wystarczy kliknąć w ikonę "Odinstaluj". Należy także zamknąć program z poziomu Menedżera zadań, eliminując jego proces.