Serial Monitor Download

Program służący do monitorowania portów szeregowych komputera, pozwala na przechwytywanie wszystkich danych przesyłanych przez wybrany port i daje możliwość podejrzenia kodów kontrolnych. Dane wyświetlane zostają w kliku wyspecjalizowanych oknach dzięki czemu ich wygląd jest bardziej przejrzysty. Analiza może być zachowywana na dysku co umożliwia późniejszą kontrolę logu.

Zmiany w Serial Monitor

· Data View Filtering This release adds filtering support for Data View visualizer.