FileAlyzer Download

FileAlyzer jest narzędziem służącym do analizy plików. Program pozwala na podstawową analizę pliku, a także jest w stanie zinterpretować zawartość (tekst, grafika, HTML itd.).

Zmiany w FileAlyzer

Support for files > 2 GB VirusTotal sample analysis integrated Problems on reopening files solved Opening an already open file will bring existing window to foreground GUI is now Unicode Hashes tab allows selection of hashes and has been sped up