ASTRA - Advanced Sysinfo Tool Download

Program do ustalania konfiguracji komputera. Pozwala uzyskać szczegółowe informacje (w tym również nieudokumentowane) o procesorze, pamięci cash, płycie głównej, twardych dyskach, CD/DVD, urządzeniach SCSI, modułach pamięci, chipsecie, BIOS, PCI/AGP, ISA/PnP i urządzeniach PnP, DMI/SMBIOS, monitorze, karcie wideo, karcie dźwiękowej i sieciowej, drukarce i wielu innych. Sporządzenie pliku raportu, możliwość eksportu danych do programów rejestracji techniki obliczeniowej. Możliwość pracy z wiersza kontrolnego. Dostępna również w wersji Windows.