NetGong (IPMonitor) Download

Narzędzie które pozwoli każdemu Webmasterowi, administratorowi sieci czy dostawcy Internetowemu na bieżące monitorowanie dostępności określonych urządzeń sieciowych, a w razie awarii powiadomi właściwą osobę poprzez wysłany alarm, e-mail czy wykorzystując dodatkowe oprogramowanie poprzez SMS. Program pozwala na ustalenie odstępu czasu w jakim mają zostać wykonane kolejne próby oraz spersonalizowanie powiadomień.

Zmiany w NetGong (IPMonitor)

* Ability to copy existing configurations * Windows Vista 64-bit compatibility * Improved startup performance * Few other minor improvements and bug fixes