NetSendFaker Download

Program który pozwala na wysyłanie anonimowych wiadomości do użytkowników tej samej sieci lokalnej korzystając z usługi Net Send, aplikacja pozwala ponadto na spreparowanie wiadomości w taki sposób aby wyglądała na wysłana z innego źródła. Program posiada przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs.