Rzeźnik MPEGów Download

Rzeźnik MPEGów to polski program do obróbki i cięcia plików MP3. Posiada zarówno proste funkcje, takie jak wycinanie fragmentów piosenek czy dzielenie plików dźwiękowych na mniejsze, jak również nieco bardziej zaawansowane opcje, umożliwiające tworzenie miksów. Pozwala też na pisanie skryptów, które automatyzują często wykonywane operacje.

Podstawowym zadaniem Rzeźnika MPEG-ów jest jednak cięcie plików i dzielenie MP3 na mniejsze fragment, na co wskazuje nazwa programu. Interfejs programu jest dość tradycyjny - użytkownik najpierw musi dodać do listy plik MP3, który chce podzielić lub z którego chce wyciąć fragment utworu. Następnie należy wybrać tryb wycinania - możliwe jest wybranie dzielenia automatycznego w określonych momentach (możemy np. podzielić długi utwór na kilka mniejszych plików o określonej długości) lub skorzystanie z opcji dzielenia ręcznego, gdzie możemy dostosować wszystkie ustawienia indywidualnie dla danego pliku.

Za pomocą pól "Początek" i "Koniec" oznaczamy dokładne miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia cięcia. Ramy cięcia możemy uściślić nawet do 1/1000s. Zarówno początek jak i koniec cięcia można dokładnie przetestować za pomocą przycisków "Testuj koniec" oraz "Testuj początek" - usłyszymy wtedy dokładne fragmenty, w których wycięty fragment się rozpoczyna oraz kończy.

Oprócz tego możliwe jest przyśpieszenie lub spowolnienie dźwięku wycinanego fragmentu, a także dostosowanie balansu kanałów. Przed zapisaniem efektu końcowego użytkownik może także nadać tagi dla danego fragmentu oraz zdefiniować nazwę pliku.