Restore Point Creator Download

Restore Point Creator to narzędzie, za pomocą którego użytkownik może skonfigurować w prosty i intuicyjny sposób automatyczne tworzenie punktów przywracania systemu w Windowsie. To przydatny program dla osób, które zawsze chcą mieć w systemie aktualny punkt przywracania, uwzględniający ostatnie zmiany w ustawieniach systemowych i rejestrze. Punkty mogą być tworzone na żądanie lub zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Restore Point Creator w głównym wyświetla listę do tej pory utworzonych punktów przywracania. Za pomocą górnego paska menu użytkownik może wywołać opcje tworzenia powtarzającego się zadania, które będzie automatycznie wykonywać punkt przywracania na określonych warunkach. Po wywołaniu okna konfiguracji harmonogramu można wybrać, w jakim odstępie czasu mają być tworzone punkty przywracania (codziennie, co tydzień lub w wybrane dni tygodnia), a także o jakiej godzinie. Oprócz tego użytkownik może określić, czy program ma mieć możliwość wybudzania systemu z trybu uśpienia na potrzeby tworzenia punktu przywracania.