Webcam On-Off Download

Webcam On-Off to niewielki program, którego jedynym zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi włączania i wyłączania kamerki internetowej w komputerze.

Program posiada dwa przyciski - Enable (włącz) i Disable (wyłącz). Pozwala też na obsługę kilku urządzeń. Także tych podłączonych do komputera np. za pomocą kabla USB.