SendTo-Convert Download

SendTo-Convert to niewielkie, ale niesamowicie przydatne narzędzie do konwertowania zdjęć i obrazków. Pozwala szybko konwertować zdjęcia na inne formaty za pomocą menu kontekstowego Eksploratora Windows. Integruje się z menu "Wyślij do...", więc wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym pliku lub grupie zdjęć, a następnie wybrać opcję "SendTo-Convert". Następnie użytkownik wybiera docelowy format zdjęć i pliki zostają przekonwertowane oraz zapisane do tego samego folderu, w którym znajdują się oryginalne kopie.

Ustawienia aplikacji (można je wywołać uruchamiając program z menu Start / ekranu startowego Windows) pozwalają dostosować jakość konwersji i inne ustawienia dla poszczególnych formatów plików. Możemy w tym miejscu także aktywować lub dezaktywować wyświetlenie SendTo Convert w menu kontekstowym.