Quick Disaster Recovery Download

Quick Disaster Recovery to program działający w trybie portable. Nie wymaga on instalacji. Dzięki temu jest bardzo wygodny w użyciu - można uruchomić go z płyty DVD czy pendrive'a. Zadaniem aplikacji jest przywrócenie kluczowych funkcji Windowsa zainfekowanego malware'em.

Główne okno oferuje 8 tzw. fixów. Pozwalają one na uruchomienie menedżera zadań, edytora rejestru, wiersza poleceń, wyszukiwarki czy opcji folderów. Dodatkowo Quick Disaster Recovery ma własnego, niezależnego od windowsowego menedżera zadań.

Aplikacja ułatwia szybki dostęp do folderów, w których znajdują się podejrzane pliki. Pozwala na włączanie innych programów (polecenie Run) diagnostycznych i naprawczych. Dzięki temu usprawnia proces oczyszczania Windowsa ze złośliwego oprogramowania.