SecretFolder Download

SecretFolder to program do automatycznego ukrywania i zabezpieczania hasłem wybranych folderów o dowolnej pojemności.

Jeśli chcemy zachować prywatność i ukryć wybrane foldery na dysku komputera, który użytkujemy wspólnie z innymi domownikami lub współpracownikami, możemy ustawić wszystko manualnie, lub skorzystać z dedykowanego programu SecretFolder. To proste i bezpłatne narzędzie do ukrywania wybranych folderów bez względu na ich liczbę i rozmiar.

Program możemy zabezpieczyć hasłem, natomiast aby dodać folder, który chcemy ukryć, po prostu przeciągamy go do okna programu lub wybieramy manualnie za pomocą opcji Add. Po dodaniu, folder pojawia się na liście, a obok niego zostaje wyświetlony jego status. Dostęp do folderu może mieć tylko jego właściciel, który zna ustawione wcześniej hasło. Nawet wpisywanie bezpośredniej ścieżki przez wykorzystanie komendy CMD nie daje dostępu do folderu osobom niepowołanym.