Gigabyte GA-H61M-S2PV(rev. 2.2) Realtek Ethernet Diagnostic Utility Download

Gigabyte GA-H61M-S2PV(rev. 2.2) Realtek Ethernet Diagnostic Utility zawiera oprogramowanie i sterownik Realtek Ethernet Diagnostic Utility dla płyty głównej GA-H61M-S2PV(rev. 2.2) firmy Gigabyte.

Wymagania systemowe :

  • Windows XP/Vista/7 32/64-bit