ArchiveClipboard Download

ArchiveClipboard to darmowa aplikacja, za pomocą której możemy na bieżąco monitorować schowek systemowy oraz przeglądać listę wcześniej kopiowanych elementów. Aplikacja prowadzi rejestr kopiowanych adresów URL, plików, zdjęć oraz tekstów. Program współpracuje także z chmurą i umożliwia synchronizację schowka z innymi komputerami - po darmowej rejestracji użytkownik dostaje 100MB powierzchni dyskowej w chmurze.

ArchiveClipboard jest bardzo prosty w obsłudze. Podczas pierwszego uruchomienia użytkownik ma możliwość założenia konta, co jest potrzebne do obsługi synchronizacji schowka z różnymi urządzeniami. Interfejs programu składa się niewielkiego okienka, które wyświetla archiwum kopiowanych plików, zdjęć, tekstów czy adresów URL w postaci listy. Pozwala to na odzyskanie np. tekstów, które skopiowaliśmy, ale przez przypadek nadpisaliśmy kopiując później inny element. Lista jest czytelna i pogrupowana ze względu na rodzaj przechowywanego elementu. Przy każdym wpisie widoczna jest także data i czas skopiowania danego pliku bądź fragmentu tekstu.

Synchronizacja przez chmurę pozwala uzyskać dostęp do schowka systemowego na wszystkich posiadanych przez nas komputerach. Wystarczy zainstalować program na każdym komputerze i zalogować się na to samo konto. ArchiveClipboard automatycznie synchronizuje zawartość ze wszystkimi urządzeniami i na bieżąco możemy śledzić kopiowane elementy. Ustawienia programu pozwalają na dostosowanie rodzaju treści jaki ma być monitorowany. Jeżeli np. nie chcemy rejestrować kopiowanych przez nas zdjęć to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyłączyć taką opcję i dostosować program w taki sposób, aby monitorował i rejestrował tylko czysty tekst bądź adresy URL.