Junkware Removal Tool Download

Junkware Removal Tool to program przeznaczony do usuwania z komputera złośliwych pasków narzędzi oraz innych aplikacji, których nie da się normalnie odinstalować. Ma prosty interfejs - jest to w zasadzie DOS-owy wiersz poleceń w oknie.

Użytkownik musi uruchomić plik programu i wcisnąć dowolny klawisz. Junkware Removal Tool automatycznie przeskanuje dysk i usunie każdą z usług z jego czarnej listy. Na koniec aplikacja stworzy plik z raportem o zmianach.

Komunikat "failed do delete" (nie udało się usunąć) nie oznacza zawsze, że program zawiódł. Taka sama informacja jest wyświetlana wtedy, gdy konkretnego crapware'u nie udało się odszukać w systemie (bo np. nigdy nie został w nim zainstalowany).

Junkware Removal Tool usuwa takie programy jak Ask Toolbar, Babylon, Browser Manager, Conduit, DealPly, iLivid, IncrediBar, Web Assistant i inne. Do prawidłowej pracy przeglądarki internetowe muszą zostać przed skanowaniem zamknięte.