C-Free Download

C-Free 5 to darmowe, w pełni profesjonalne środowisko IDE dla języka C++, które posiada wsparcie dla różnych kompilatorów. Twórcy postawili sobie za cel utworzenie środowiska, które będzie posiadać wszystkie funkcje potrzebne programistom C++ przy jednoczesnym zachowaniu dużej szybkości działania programu oraz niewielkich rozmiarów.

Pomimo, że program jest dość kompaktowy, to możemy w nim znaleźć wiele funkcji, które czynią go potężnym narzędziem dla wszystkich osób programujących w C++. Przede wszystkim na uwagę zasługuje wsparcie dla wielu kompilatorów języka C++. Poza MinGW, znajdziemy tu wsparcie dla Cygwin, Borland C++ Compiler, Microsoft C++ Compiler, Intel C++ Compiler, Lcc-Win32, Open Watcom C/C++, Digital Mars C/C++ oraz Ch Interpreter.

W samym programie znajdziemy takie dodatki, jak rozszerzone kolorowanie składni, dzięki czemu program podświetla nam poszczególne fragmenty kody na różny kolor. Aby przyspieszyć programowanie, aplikacja posiada funkcję podpowiadania kodu podczas jego wpisywania. Podpowiadanie kodu odnosi się również do parametrów klas i argumentów. C-Free ułatwia także nawigację po kodzie dzięki możliwości szybkiego wyszukiwania referencji oraz przeskakiwania do konkretnych deklaracji czy też definicji.

Interfejs programu posiada klasyczny układ, charakterystyczny dla środowisk programistycznych. Pracę rozpoczynamy od stworzenia naszego projektu, dla którego program zbuduje drzewko folderów. Użytkownik wybiera typ projektu (np. aplikacja Windows) oraz jego lokalizację. Możemy utworzyć absolutnie czysty projekt lub skorzystać z kreatora. Centralna część okna programu przedstawia nasz kod, natomiast po bokach znajdziemy paski z listą symboli i klas oraz pasek nawigacyjny, w którym znajdziemy wszystkie pliki naszego projektu. W dolnej części okna znajduje się okno wiadomości, które wyświetla informacje o ewentualnych błędach w kodzie czy też inne komunikaty.