WorkTime Download

Praca w domu ma swoje ogromne plusy – swoboda, brak presji i stresu i możliwość dzielenia obowiązków domowych z pracą. Niestety jak to zwykle bywa, w domu rozprasza nas mnóstwo rzeczy i skupienie na pracy nie jest najłatwiejsze. Na szczęście za pomocą programu WorkTime możemy monitorować i kontrolować czas pracy z poszczególnymi programami.

WorkTime to prosta i łątwa w obsłudze aplikacja, której głównym zadaniem jest monitorowanie czasu pracy użytkownika, jak również osób należących do jednej grupy roboczej w firmowej sieci. Program WorkTime sprawdzi się świetnie zarówno w monitorowaniu pracy własnej, jak również współpracowników i podwładnych.

WorkTime monitoruje czas, jaki użytkownik poświęcił na pracę w konkretnym programie czy dokumencie. Za jego pomocą sprawdzimy jak długo trwała edycja dokumentu, tworzenie arkusza kalkulacyjnego czy wyszukiwanie informacji w sieci. Za jego pomocą sprawdzimy również, jak dużo czasu pracownik poświęcił na korzystanie z internetu lub granie w gry w czasie pracy.

Za pomocą programu możemy stworzyć szczegółowy raport dotyczący wydajności w postaci pliku BMP lub HTML. Za jego pomocą możemy podnieść nie tylko swoją wydajność eliminując zbędne aktywności, ale również zmotywować pracowników do lepszej pracy zwracając uwagę na braki i niedozwolone praktyki – internet, gry, komunikatory etc.