MagicBerry Download

MagicBerry to program do zarządzania, konwersji i wymiany plików pomiędzy komputerem PC, a urządzeniami Blackberry. Przy jego użyciu można edytować bazę danych, tworzyć kopię zapasową na dysku, kopiować dane w obie strony i konwertować pliki do formatu zgodnego z Blackberry IPD oraz kopii zapasowych formatu BBB (z tym miewa problemy).

Podstawowe funkcje pozwalają łączyć lub dzielić pliki, rozpakowywać wiadomości SMS, listę kontaktów, sprawdzać i edytować połączenia telefoniczne (m.in. zapisać na dysku, wydrukować) i przechowywać dane w plikach tekstowych CSV. Współpracuje z WiFi, MMS, a także aplikacjami internetowymi (Facebook, GTalk, Yahoo).

Dodatkowo MagicBerry umożliwia wysyłanie wiadomości SMS, dodawanie notatek, zadań do wykonania, edycję księgi adresowej (można ją później importować do Blackberry), a także posiada wbudowany kalendarz. Z poziomu menu głównego możemy sprawdzić nazwę sieci, adres IP, porty, wybrać format konwersji, ustawić skróty do poszczególnych komend i skorzystać z rozbudowanego działu pomocy.