MWSnap Download

MWSnap to niewielki program, za pomocą którego w szybki sposób zrobimy zrzut ekranu. Aplikacja posiada kilka trybów zapisywania widocznego obrazu do pliku, jak również wiele opcji pozwalających dostosować program do własnych potrzeb (skróty klawiszowe, funkcje automatycznego zapisywania itp.).

Przed zrobieniem zrzutu ekranu, użytkownik decyduje, w jaki sposób chce wykonać screenshot. Opcja “ustalony prostokąt” pozwala ustalić stały rozmiar w pikselach. Po uruchomieniu trybu, na ekranie pojawi się prostokąt o zdefiniowanej wielkości, którym możemy wykonać zrzut wybranej części pulpitu.

“Dowolny obszar” pozwala na na zaznaczenie za pomocą kursora myszy prostokąta o dowolnej wielkości na ekranie. Z kolei za pomocą opcji “okno lub menu” stworzymy zrzut wybranego okienka programu. Jeżeli chcemy zapisać cały widoczny obraz, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z funkcji “obraz pulpitu”.

Dla ułatwienia i przyspieszenia tworzenia zrzutów, program został wyposażony w szereg globalnych skrótów klawiszowych, co pozwala na szybkie uruchomienie wybranego trybu z dowolnego miejsca w systemie, bez potrzeby wcześniejszego wywoływania okna programu. Wszystkie skróty klawiszowe można dowolnie zmieniać oraz aktywować wedle własnego uznania.

Po utworzeniu zrzutu, użytkownik może zapisać plik do wybranego przez siebie formatu - dostępne są BMP, JPG, TIF, GIF oraz PNG. Jeśli robimy wiele screenów, to przydatna okaże się funkcja auto-zapisywania, która wyręczy nas w procesie zapisu. W tym wypadku nie zabrakło oczywiście możliwości zdefiniowania domyślnego folderu, do którego zapisywane będą tworzone obrazki.

Na utworzonych zrzutach możemy również wykonywać najbardziej podstawowe operacje, takie jak obracanie obrazu lub dodawanie ramki. MWSnap z pewnością zadowoli wszystkie osoby, które na co dzień wykonują wiele zrzutów ekranowych. Zaoszczędzimy dzięki temu wiele, wiele czasu, który normalnie stracilibyśmy na obróbkę w klasycznym programie graficznym.