BSR Screen Recorder Download

BSC Screen Recorder to program do nagrywania pulpitu - przechwytuje obraz oraz dźwięk wszystkiego, co widać na ekranie monitora. Za pomocą programu można nagrać dowolną część ekranu, każde okno lub też całą zawartość pulpitu. BSR Screen Recorder przechwyci także widoczne na ekranie konferencje video, komunikatory, całe oprogramowanie, gry czy też
inne odtwarzane w tle filmy.

Po uruchomieniu programu, użytkownik wybiera, jaki rodzaj operacji chce wykonać. Możemy nagrać nowy materiał lub przystosować istniejący na potrzeby portali typu YouTube jak również przekonwertować gotowy materiał z formatu AVI do SWF. Wybranie opcji nagrywania nowego materiału spowoduje wyświetlenie okna, w którym możemy dostosować wszystkie opcje związane z przechwytywaniem obrazu i dźwięku. Z rozwijanej listy możemy wybrać obszar ekranu, który chcemy nagrywać - może to być okno konkretnego programu, cała zawartość pulpitu bądź też dowolnie zarysowany obszar w kształcie prostokąta.

Opcje programu umożliwiają dostosowanie dodatkowych funkcji, takich jak rejestrowanie kursora myszy oraz ewentualne podświetlanie go na inny kolor, umieszczanie daty i godziny nagrania, dodawanie znaku wodnego na materiały video czy też wtapianie napisów w nasz screencast. Możemy także ustawić, czy chcemy, aby program rejestrował dźwięk oraz wybrać źródło dźwięku (mikrofon lub “wszystko to, co słychać”).

Podczas nagrywania możemy przybliżać oraz oddalać obraz jak również zwiększać bądź zmniejszać głośność nagrywanego dźwięku. Wszystkie potrzebne funkcje dostępne są za pomocą skrótów klawiszowych, które również możemy dopasować do własnych potrzeb. Wraz z programem instalują się komponenty BSR Movie Studio oraz BSR Movie Lab, które pozwalają na wprowadzenie ostatnich poprawek i modyfikacji do nagranego materiału. Do filmów możemy dodawać obiekty typu strzałki, napisy czy też zdjęcia jak również wprowadzać efekty wizualne, takie jak mozaika, rozmycie, wyostrzenie oraz zmiana kontrasty bądź jasności.