Free-Ocr Download

Free-Ocr to program, za pomocą którego pismo w postaci pliku graficznego (zdjęcie, skan etc.) przerobimy do wersji edytowalnej.

Program Free-Ocr pozwala użytkownikowi każdy tekst zapisany w postaci pliku graficznego przekonwertować do postaci edytowalnej, na przykład w formacie .doc, dzięki czemu zeskanowany dokument lub zdjęcie pisma będzie można przerobić, edytować, zmienić czcionkę, skopiować lub wyciąć wybrany fragment, a następnie zapisać lub wydrukować.

Aby program zadziałał prawidłowo, muszą być spełnione określone warunki. Po pierwsze zdjęcie lub skan dokumentu musi mieć rozdzielczość, co najmniej 200 dpi, zaś tekst musi być wyraźny, nierozmazany, ubrudzony etc. Za pomocą Free-Ocr przerobimy zarówno tekst na kartce papieru, jak i plik graficzny ściągnięty z sieci i zapisany na dysku komputera.