Super Asterisk Password Viewer Download

Super Asterisk Password Viewer to bardzo przydatny i co najważniejsze, bezpłatny program do wyświetlania ukrytych i zaszyfrowanych haseł w oknach dialogowych oraz przeglądarkach internetowych.

Zazwyczaj wpisując hasło w okno dialogowe lub w formularz na stronie internetowej, każda litera, znak czy cyfra pojawia się w postaci gwiazdek lub punktów. Również po wpisaniu hasła, gdy jest ono zapamiętane, wyświetla się w podobnej formie. Za pomocą programu Super Asterisk Password Viewer możemy odczytać tak zabezpieczone hasło.

Program przydaje się w momencie, gdy zapomnimy hasło, a chcielibyśmy z niego skorzystać w innym programie lub po prostu zapisać na kartce. Super Asterisk Password Viewer działa zarówno z oknami dialogowymi w programach i systemie, jak również na stronach internetowych, w formularzach logowania do konta pocztowego, portalu społecznościowego etc.

Cała operacja jest niezwykle prosta i sprowadza się do skopiowania zaszyfrowanego hasła do okna dialogowego w programie Super Asterisk Password Viewer – program po chwili wyświetli prawidłowe hasło w tradycyjnej postaci.