Xenu's Link Sleuth Download

Xenu's Link Sleuth to program, za pomocą którego znajdziemy niedziałające adresy internetowe w sieci WWW.

Darmowe narzędzie umożliwia przeszukiwanie sieci w poszukiwaniu niedziałających adresów internetowych. Aplikacja poddaje weryfikacji normalne linki, zdjęcia, ramki, plug-iny, lokalne zdjęcia map, style css, skrypty i aplety java. Xenu Link Sleuth na bieżąco wyświetla aktualizowane listy adresów www, które można sortować według różnych kryteriów. Ponadto w każdej chwili możemy wygenerować raport.