Karen's Replicator Download

Darmowy i prosty w użyciu kreator kopi zapasowej. Dzięki temu narzędziu na bieżąco możemy wykonywać kopie bezpieczeństwa wybranych plików, folderów i całych dysków na dowolny wolumin zarówno lokalny jak i sieciowy.

Zmiany w Karen's Replicator

Fixed bug that prevented you from editing a job immediately after changing the order jobs are displayed in the Settings Window. Also made change that might help prevent a "race" condition that rarely kept the "Run Highlighted Jobs Now" button from being enabled after more than one job was selected using the -+ technique.