SWiSH Max Download

SWiSH Max to program który w domyśle twórców miał być jedną z najpotężniejszych aplikacji to tworzenia animacji Flash. SWiSH Max posiada wiele funkcji, dzięki którym stworzymy niesamowite, interaktywne animacje Flash.

Aplikacja SWiSH Max jest prosta w użyciu, dzięki niej możemy tworzyć złożone animacje z tekstem, obrazami, grafiką, materiałami wideo oraz dźwiękiem. SWiSH Max posiada idealne narzędzia do tworzenia linii, prostokątów, elips, krzywych wektorowych i odręcznych, ścieżek ruchu, klipów filmowych i przycisków rollover, ze wszystkich tych funkcji będziemy mogli korzystać bez żadnego wysiłku dzięki intuicyjnemu oraz łatwemu w użyciu interfejsowi użytkownika.

Główne cechy programu SWiSH Max:
• Zaawansowane narzędzia do tworzenia animacji Flash
• Szablony projektów oraz kreator publikowania załączonych projektów
• Ponad 380 wbudowanych efektów multimedialnych
• Możliwość tworzenia animacji z wbudowanym tekstem, klipami wideo, obrazami, grafiką oraz dźwiękami
• Efekty mogą być stosowane do wielu obiektów
• Możliwość wyboru spośród 300 komponentów oraz kształtów wektorowych
• Twórz i dziel się swoimi własnymi efektami specjalnymi
• Możliwość wpisywania tekstu o dowolnym formatowaniu
• Dostępne zaawansowane narzędzia do rysowania: linie, ołówek, elipsa/okrąg auto kształty
• Skróty klawiaturowe ułatwiające pracę z programem
• Filtry i różnego rodzaju efekty
• Prosty i bogaty interfejs użytkownika sprawia że narzędzia mamy zawsze pod ręką
• Możliwość modyfikowania, dodawania oraz usuwanie obiektów, ramek oraz efektów
• Panele, które mogą być przesuwane oraz ukrywane w celu zwiększenia widoczności obszaru roboczego
• Panel cofnij/powtórz zawiera historię działań użytkownika
• Zaawansowana funkcja Znajdź i Zamień
• Możliwość importowania filmów SWF
• Możliwość importowania klipów wideo, dźwięków, grafiki oraz tekstu
• Funkcja Wklej specjalnie pozwala na wklejanie części tekstu w odpowiedniej formie
• Możliwość eksportowania animacji do plików AVI, EXE, PNG oraz GIF
• Możliwość podświetlania składni oraz słów kluczowych