Luminance HDR Download

Luminance HDR to poręczne i proste w użyciu narzędzie mające na celu tworzenia zdjęć przy użyciu techniki HDR. Aplikacja wspiera następujące formaty obrazów HDR: OpenEXR (exr); Radiance RGBE (hdr); Tiff 16bit, 32bit (tiff); RAW; PFS native format (pfs). Oprócz wyżej wymienionych formatów plików program Luminance HDR pracuje także z popularnymi formatami plików graficznych, są to JPEG, PNG, PPM, PBM oraz TIFF.

Główne cechy programu Luminance HDR:
•Aplikacja tworzy pliki w technice HDR przy użyciu zestawu zdjęć tej samej sceny o różnym poziomie naświetlenia
• Możliwość zapisywania i odczytywania obrazów HDR
• Obracanie, zmienianie rozmiaru oraz obcinanie obrazów HDR
• Możliwość kopiowania danych EXIF z wielu obrazów
• Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach