.NET Framework Cleanup Tool Download

.NET Framework Cleanup Tool to narzędzie, które automatycznie przeprowadzi kroki potrzebne do kompletnego usunięcia wybranych wersji .NET Framework z komputera. Aplikacja ta usunie wszystkie pliki, foldery, wpisy do rejestru systemowego oraz inne pozostałości po wybranej wersji .NET Framework. Narzędzie zostało stworzone w celu usuwanie .NET Framework w przypadku wystąpienia problemów podczas instalacji, usuwania bądź też użytkowania środowiska uruchomieniowego .NET Framework.

Narzędzie .NET Framework Cleanup Tool to ostateczne rozwiązanie do usunięcia modułów .NET Framework, należy używać go jedynie w przypadku problemów z normalnym procesem deinstalacji .NET Framework. Narzędzie do usuwania modułów .NET Framework usunie pliki oraz wpisy rejestru systemowego, używane przez inne wersje modułów .NET Framework. Po użyciu narzędzie .NET Framework Cleanup Tool inne wersje .NET Framework mogą nie działać poprawnie.