Gmer Download

GMER to aplikacja która wykrywa oraz usuwa rootkity. Aplikacja ta skanuje nasz komputer w poszukiwaniu ukrytych procesów, modułów, wątków, serwisów, plików, kluczy rejestru itp. GMER pozwala także na monitorowanie następujących funkcji systemu: uruchamianie procesów, ładowanie sterowników, ładowanie bibliotek, funkcje plików, wpisy rejestru oraz połączenia TCP/IP.