BatteryBar Download

BatteryBar to jeden z najdokładniejszych mierników stanu naładowania baterii. BatteryBar to aplikacja która wyświetla poziom naładowania baterii w pasku systemowym, w dolnej części ekranu. BatteryBar potrafi zachować informacje dotyczące ładowania i rozładowywania baterii. Podczas rozładowywania baterii BatteryBar pokazuje stan baterii jako poziomy pasek, zielony pasek sygnalizuje baterię naładowaną od 35% w górę, żółty pomiędzy 20 a 35% zaś czerwony poniżej 20% pojemności akumulatora.

BatteryBar oprócz procentowego naładowania baterii pokazuje szacunkowy czas pozostały do rozładowania akumulatora. Podczas ładowania BatteryBar wyświetla czas pozostały do pełnego ładowania akumulatora.