Master Commander Download

Master Commander to menadżer plików, który jest świetnym zamiennikiem Eksploratora Windows. Master Commander posiada wygodny interfejs oraz dodatkowe funkcje, dzięki którym szybko i sprawnie można wykonywać różnego rodzaju operacje na plikach. Listy plików mogą być wyświetlane na dwóch niezależnych panelach, do wyboru mamy dwa widoki - listę plików oraz widok drzewka.

Master Commander posiada wbudowany edytor tekstowy z funkcją podświetlania składni dla wielu języków programowania, dodatkowo możemy korzystać z wbudowanego hex edytora, dzięki któremu będziemy mogli modyfikować pliki o dowolnym rozmiarze. Oprócz wyżej wymienionych funkcji, użytkownicy mają do dyspozycji prostą linię komend, narzędzie do synchronizacji folderów, narzędzie do pobierania plików oraz wbudowany klient FTP.