BMP2GDS Download

BMP2GDS to konwerter map bitowych do plików GDSII. Konwertuje obrazu do układu scalonego. Najczęściej używanym formatem zintegrowanych układów elektronicznych jest format GDSII. To narzędzie do konwersji obrazów bitmapowych. Umożliwia wprowadzenie do układów scalonych grafik. Importowane formaty plików to BMP, JPEG, TIFF, GIF, PNG, ICO. Eksportuje do formatu GDSII. Program może poprawić podstawowe parametry zdjęcia jak jasność. Posiada zintegrowaną przeglądarkę tworzonych obrazów. Pozwala ona na obejrzenie ich, jeszcze przed zapisaniem. Tworzy zwarty obraz poprzez połączenie sąsiadujących pikseli do jednego obiektu gdsii.