Better JPEG Editor Download

BetterJPEG jest edytorem JPEG, który został specjalnie zaprojektowany, aby uniknąć pogorszenia jakości zdjęcia podczas edycji, ponownego zapisywania, zmiany rozmiaru. BetterJPEG wykorzystuje fakt, że obrazy JPEG składają się z wielu małych, niezależnych bloków i nie kompresuje bloków, które nie muszą zostać zmienione. Zachowuje oryginalną jakość. Posiada opcję obracania i odwracania, ucinania zdjęcia. Może dodać tekst. Pozwala na dodanie komentarza, daty, czasu, nazwy pliku, znaku lub dowolnego opisu do zdjęcia. Możemy wybrać czcionkę, jej kolor i rozmiar, tło oraz umiejscowienie. Posiada opcję usuwania efektu czerwonych oczu. Używa do tego specjalnej techniki a nie zwykłego podmieniania kolorów. Piksele poza obszarem edytowania nie ulegają zmianie. Program posiada różne stopnie kompresji.

Zmiany w Better JPEG Editor

- fixed: initial position.