Img2CAD Download

Aplikacja konwersująca obrazy do AutoCADa. Img2CAD to lekkie oraz proste w użyciu oprogramowanie, które umożliwia skonwertowanie zeskanowanych rysunków, obrazów rastrowych oraz map do AutoCADa. Przemienia m.in. pliki o formatach BMP, JPG, TIF, GIF, PNG, PCX, TGA, RLE, JPE, J2K, JAS, JBG, MNG w pliki DXF, HPGL. Tworzy linie centralne oraz kontury. Scala zdjęcia z dwóch różnych lokalizacji, by zwiększyć je lub zmniejszyć. Posiada podstawowe opcje zwiększania lub zmniejszania jasności lub kontrastu. Automatycznie poprawia obrazy : dopasowuje, łączy fragmenty zdjęć, dołącza fragment linii, łuków, okręgów, polinii. Automatycznie prostuje obrazy do lini odniesienia. Usuwa cętkowane kolory, by barwy były bardzie jednolite. Potrafi konwersować pliki hurtowo.