ImageBadger Download

Aplikacja, która pozwoli zaoszczędzić czas i wspiera konwersje plików pomiędzy formatami obrazków z Eksploratora Windows. ImageBadger to najnowocześniejszy program do hurtowego konwersowania plików. Współpracuje z ponad 140 formatami plików, takimi jak JPEG, PNG , GIF, PSD, BMP, ICON , PSP itd. Ten program to przede wszystkim osczędnośc czasu podczas pracy z seriami obrazów. Konwersuje i przetwarza obrazy za pomocą menu wywołanego prawym przyciskiem myszy w Windows Explorer. Posiada podstawowe funkcje, z łatwością zmienia rozmiar obrazu, obraca, zwiększa. Może użyć także jednego z ponad 40 filtrów lub przemienić dany obraz w ikonę. Może także stworzyć z obrazu ołówkowy szkic. Program konwertuje obrazy za pomocą dwóch kliknięć w Windows Explorer. Przetwarza obrazy hurtowo, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu. Szybko zmienia rozmiar lub obraca zdjęcia. Możemy wybrać docelowy folder, do którego będą przenoszone nowe pliki.