swf2avi Download

swf2avi konwersuje plki swf do map bitowych (bmp, jpg) oraz plików avi. swf2avi zawiera i wykonuje wszystkie wymagane ActionScripty podczas konwertowania filmu swf. Jak wiadomo, Macromedia Flash nie jest wstanie tego zrobić. Po konwersji pliku jesteś w stanie edytować pliki w Adobe Premier lub jakimkolwiek innym programem do edycji video. Żeby uruchomić tą aplikację wymagane jest posiadanie Visual Basic 6 Runtimes.

Zmiany w swf2avi

[+] Auto Wrapper [+] AVI processor [+] minor improvements [-] minor bugs fixed